Wydrążona iglica

numer tytuł MP3 Ogg YouTube
1 Tom I. Rozdział I: Strzał OK OK 1/6
0:44:36.7 0:44:36.7 OK
2 Tom I. Rozdział II. Izydor Beautrelet, uczeń klasy maturalnej OK OK 2/6
1:29:16.9 0:47:23.8 ––
3 Tom I. Rozdział III: Trup OK OK
0:41:53.2
4 Tom I. Rozdział IV: Twarzą w twarz OK OK 3/6
1:22:38.0 0:50:29.6 OK
5 Tom I. Rozdział V: Na tropie OK OK
0:32:8.3
6 Tom II. Rozdział VI: Tajemnica historyczna OK OK 4/6
0:37:9.4 0:37:9.4 ––
7 Tom II. Rozdział VII: Traktat o Iglicy OK OK 5/6
1:08:26.0 0:40:53.5 OK
8 Tom II. Rozdział VIII: Od Cezara do Lupina OK OK
0:27:32.5
9 Tom II. Rozdział IX: Sezamie, otwórz się OK OK 6/6
1:22:30.1 0:32:51.4 ––
10 Tom II. Rozdział X: Skarbiec królów francuskich OK OK
0:49:38.7