Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

numer tytuł MP3 Ogg YouTube
1 księga 1 OK OK 1/7
0:48:53.8 0:48:53.8 OK
2 księga 2 OK OK 2/7
2:15:45.8 0:43:30.8 OK
3 księga 3 OK OK
1:24:0.7 0:40:29.9
4 księga 4 OK OK
2:15:45.8 0:51:45.1
5 księga 5 OK OK 3/7
0:46:50.6 0:46:50.6 OK
6 księga 6 OK OK 4/7
1:04:30.4 0:33:2.5 OK
7 księga 7 OK OK
1:04:30.4 0:31:27.9
8 księga 8 OK OK 5/7
0:43:44.4 0:43:44.4 OK
9 księga 9 OK OK 6/7
2:09:3.9 0:42:4.6 OK
10 księga 10 OK OK
1:31:32.0 0:49:27.4
11 księga 11 OK OK
2:09:3.9 0:37:31.9
12 księga 12 OK OK 7/7
0:54:30.2 0:54:30.2 OK