Wiersz inauguracyjny na otwarcie piątego sezonu ,,Zielonego Balonika"

numer tytuł MP3 Ogg YouTube
0 (Tadeusz Boy-Żeleński, "Słówka" (zbiór), Wiersz inauguracyjny na otwarcie piątego sezonu "Zielonego Balonika".) OK OK 1/1
0:02:28.4 0:02:28.4 ––