Z niewydanej ,,Szopki Krakowskiej" na rok 1908

numer tytuł MP3 Ogg YouTube
0 (Tadeusz Boy-Żeleński, "Słówka" (zbiór), Z niewydanej "Szopki Krakowskiej" na rok 1908.) OK OK 1/1
0:03:13.2 0:03:13.2 ––