Wierna rzeka

numer tytuł MP3 Ogg YouTube
1 I OK OK 1/9
0:48:58.7 0:48:58.7 OK
2 II OK OK 2/9
1:20:9.4 0:28:47.4 OK
3 III–IV OK OK
1:11:33.0 0:42:45.7
4 V OK OK
1:20:9.4 0:08:36.3
5 VI OK OK 3/9
0:23:57.1 0:23:57.1 OK
6 VII OK OK 4/9
0:54:24.8 0:12:4.6 OK
7 VIII OK OK
0:54:24.8 0:42:20.2
8 IX OK OK 5/9
0:04:47.2 0:04:47.2 OK
9 X OK OK 6/9
0:40:11.2 0:20:13.2 OK
10 XI OK OK
0:33:44.7 0:13:31.6
11 XII OK OK
0:40:11.2 0:06:26.5
12 XIII OK OK 7/9
0:06:26.0 0:06:26.0 OK
13 XIV OK OK 8/9
0:10:36.6 0:10:36.6 OK
14 XV OK OK 9/9
0:56:6.9 0:11:40.7 OK
15 XVI OK OK
0:33:59.8 0:22:19.1
16 XVII OK OK
0:56:6.9 0:22:7.1